התייחסותנו לחברה להגנת הטבע

להלן התייחסותנו לידיעות על התנגדותה וטענותיה של החברה להגנת הטבע להמשך הקידוחים:

חברת אפק פועלת אך ורק בהתאם לחוק ולהנחיות הועדה המחוזית והרשויות המוסמכות.

כל פעולות החברה, ובכללן מבחני ההפקה קיבלו בתום בחינה ממושכת וקפדנית את כל האישורים הנדרשים (משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה רשות המים ואחרים), ולאחר מכן גם אישור וועדת המעקב המהווה את הזרוע המפקחת של הוועדה המחוזית.

עד כה השלמנו ארבעה קידוחי חיפוש מוצלחים, והוכחנו כי ניתן לבצע את החיפושים ללא כל נזק לסביבה וללא כל הפרה של תנאי ההיתר. ממצאי הקידוחים אישרו את ההערכות המוקדמות לקיומו של נפט נוזלי ברמת הגולן, ומצדיקים את המשך החיפושים.

התנגדות החברה להגנת הטבע – כפי שהם בעצמם מודים בגוף ההתנגדות – ממחזרת טענות ישנות שהועלו בפני הועדה ולאחר מכן גם בפני בג"צ ונדחו על ידו.

מדינת ישראל מצאה לנכון לבחון האם קיים נפט ברמת הגולן, והעניקה לאפק את המנדט לבדוק זאת.

בקשת ההארכה של אישור הוועדה נחוץ על מנת להשלים את תוכנית המיפוי וביצוע מבחני באר כדי לבחון האם לראשונה בישראל נמצא מאגר נפט מסחרי משמעותי.

אפשר לקרוא ולגלות עוד:

  • שניר ויובל עובדי חברת אפק
    קראו את המאמר לחצו כאן >
  • ממצאים מהאתר
    קראו את המאמר לחצו כאן >
  • קראו את המאמר לחצו כאן >